Arkiv för ‘Produkter’ Kategori:

Fortbildningar

I en kombination av föreläsningar och workshops presenteras, används och säkras det av dig beställda ämnet under min ledning. Sammanfattande material skapas och följer med dina medarbetare när de återvänder till din verksamhet. Så underlättas den nya kunskapens implementering.

Som alltid ligger min fokus på effektiv, vardaglig tillämpning.

Workshops

Dina medarbetare jobbar aktivt under min ledning med det av dig beställda ämnet. Så förankras den önskade kunskapen betydligt bättre och dina medarbetare tar med sig arbetssättet till din verksamhet.

Min fokus ligger på vardaglig användning. Så används den nya kunskapen smidigt och tidsnära utan långa och ineffektiva inkörningsperioder.

Föreläsningar

Jag levererar informativa och motiverande föreläsningar. Som generalist kan jag täcka ett brett tematiskt område.

Åhörarna får med sig en sammanfattning av föreläsningens innehåll för att underlätta implementeringen i din verksamhet.

Meddela mig dina behov och du får en offert på en skräddarsydd föreläsning.