Organisationsconsulting

Jag erbjuder kurser i…

 • Företagsevolution
  Föränderlig omgivning kräver en flexibel verksamhet. Jag rustar er för ert interna förändringsarbete.
 • Kreativitet
  Dagens hjärnforskning har gjort stora framsteg och belyser yttre förutsättningar för era anställdas kreativa arbete.
 • Kommunikation och mötesteknik
  Ni lär er hur möten ska läggas upp och kvalitetssäkras så att deltagarna sedan kan producera mätbara resultat. På så sätt blir era möten de effektiva verktygen de är tänkta att vara.
 • Konflikthantering
  Där människor samlas uppstår konflikter. Jag förmedlar verktygen hur konflikten bearbetas i tid och hjälper dig så att undvika långa och dyra personalproblem.