Mångfald

Mångfald är en naturprinsip med universell användning. Begreppet används bland annat i naturvetenskap och tekniskt industri, pedagogik, management, sociologi, konst och kultur samt politik.

Vetskap om prinsipens tillämpning ökar din verksamhets stabilitet och gör den mer resistent mot plötsliga svängningar.