Pedagogik

Jag är specialist på dialogbaserad undervisning och ledarskap.

Min bred erfarenhet sträcker sig från målgruppen barn i alla åldrar över vuxna och invandrare till politiska och administrativa ledare och chefer.

Jag kan hjälpa dina medarbetare att öka sin kunskap om vardagsnära tillämpning av pedagogiska prinsiper.

Exempel: formulering av frågor, disciplin i klassrummet, planering av undervisningspass, planering av undervisningsenheter.